Budowa stacji elektroenergetycznej 400 / 110 kV Baczyna
wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Krajnik - Plewiska

Aktualności

Spotkanie z Wojewodą Lubuskim

2017-07-31

24 lipca 2017 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Inwestora z Wojewodą Lubuskim – Władysławem Dajczakiem, Dyrektorem Generalnym Urzędu – Romanem Sądejem, Dyrektorem Wydziału Infrastruktury – Anną Maćkowiak, Kierownikiem Oddziału Administracyjno-Budowlanego – Grażyną Kołodziej, Prezesem Kostrzyńsko-Słubickiej Stefy Ekonomicznej – Krzysztofem Kielcem.

Celem spotkania było przedstawienie stanu realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych na rzecz PSE S.A. w województwie lubuskim, ze szczególnym uwzględnieniem prac przy budowie stacji elektroenergetycznej Baczyna i przewidzianych do wprowadzenia do niej linii.

Podsumowanie spotkań informacyjnych

2017-06-27

W dniach 7-8 czerwca 2017 r. odbyły się dwa spotkania informacyjne dla mieszkańców gminy Lubiszyn, dotyczące budowy stacji elektroenergetycznej 400 / 110 kV Baczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Krajnik – Plewiska oraz modernizacji linii 400 kV Krajnik-Plewiska. Spotkania zostały przygotowane w kooperacji z przedstawicielami Wykonawcy odpowiedzialnego za budowę linii.

 ...

Spotkania informacyjne dla mieszkańców gminy Lubiszyn

2017-05-22

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji na terenie Gminy Lubiszyn.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 7 czerwca 2017 r. o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubno.

Drugie spotkanie zaplanowano na dzień 8 czerwca 2017 r., godz. 18:00, świetlica wiejska w miejscowości Wysoka.

 ...

Stan realizacji prac

2017-04-26

W minionych tygodniach kontynuowane były prace nad dokumentacją planistyczną. Na bieżąco będziemy informować Państwa o stanie zaawansowania prac przy sporządzaniu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Lubiszyn. Zachęcamy do systematycznego odwiedzania strony dedykowanej przedmiotowej inwestycji.

Informacje o inwestycji

2017-03-24

Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować, że w zakładce „Materiały do pobrania” znajduje się folder informacyjny przedsięwzięcia, w którym m.in. znajdą Państwo opis etapów prac związanych z budową stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Baczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Krajnik – Plewiska.

W przypadku dodatkowych pytań, zachęcamy Państwa do skorzystania z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie.

Gmina Lubiszyn przystąpiła do zmiany SUiKZP

2017-02-27

Rada Gminy Lubiszyn w dniu 17 lutego 2017 roku podjęła uchwałę inicjująca nr XXIV/167/2017 w sprawie sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

Realizacja procedur planistycznych

2017-01-30

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że trwają prace zmierzające do podjęcia przez Radę Gminy Lubiszyn uchwały inicjującej w zakresie uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla przedmiotowego zadania.

Życzenia noworoczne

2016-12-27

Szanowni Państwo!

Z okazji nadchodzącego 2017 roku, wszystkim Państwu pragniemy złożyć najserdeczniejsze noworoczne życzenia.

Spełnienia marzeń, ambitnych planów prywatnych jak i zawodowych, noworocznych postanowień, w których Państwo wytrwacie i jak najwięcej powodów do uśmiechu każdego dnia.

Spotkanie z władzami gminy Lubiszyn

2016-11-24

W dniu 03.11.2016 r. odbyło się spotkanie informacyjne dla władz samorządowych gminy Lubiszyn. Jego celem było przedstawienie planów inwestycyjnych PSE S.A. oraz ENEA Operator Sp. z o.o., dotyczących rozwoju sieci elektroenergetycznej na terenie gminy.

Podczas spotkania zaprezentowany został plan rozwoju Krajowego Systemu Elektroenergetycznego zarówno w skali kraju, jak i w gminie Lubiszyn. Przedstawiono informacje na temat planowanych inwestycji, ich zakres oraz ramowy harmonogram prac. Omówiono również działania z zakresu procedur planistycznych i formalnoprawnych.

 ...

Zawarcie umowy na budowę stacji 400/110 kV Baczyna

2016-09-23

16 lutego 2016 roku w Warszawie, PSE S.A. i PBE Elbud w Katowicach Sp. z o.o. zawarły umowę na realizację zamierzenia inwestycyjnego obejmującego budowę nowej stacji 400/110 kV Baczyna w zakresie:

  • budowy nowej rozdzielni 400 kV,
  • budowy nowej rozdzielni 110 kV,
  • budowy nowych obiektów technologicznych i pomocniczych,
  • budowy niezbędnej infrastruktury technicznej stacji,
  • wprowadzenia linii 400 kV Krajnik 1, Plewiska na stację.